top of page
kilta perustetaan_kuva.png

1999

Suomen viulunrakentajien kilta perustetaan

The Guild of Finnish violinmakers is Founded

Suomen viulunrakentajien kilta on yhdistys, joka edistää ja ylläpitää hyvää jousisoitinten rakennustaitoa Suomessa. Yhdistys on perustettu helmikuussa 1999, ja siihen kuuluu nykyisellään  kymmenen jäsentä.

 

Killan jäsenet edustavat korkeinta jousisoitinten rakennus- ja korjaustaidon asiantuntemusta maassamme. He ovat saaneet koulutuksensa joko ulkomaisissa viulunrakennuksen opinahjoissa tai oppisopimuskisälleinä Suomessa tai ulkomailla. 

 

Toiminta koostuu vuosittaisista tapaamisista, koulutustapahtumista sekä soitinnäyttelyiden järjestämisestä. 

The Guild of Finnish Violin Makers is an association on the mission of promoting and maintaining a high level of stringed instrument making in Finland. The guild was founded in February 1999, and it currently includes ten members.

 

The members of the Guild represent the highest professional craftmanship in manufacturing and repairing stringed instruments in Finland, and have all received their education in violin making institutes and workshops in either Finland or abroad.

 

Our activities include annual meetings, educational workshops and exhibitions of stringed instruments. 

bottom of page