top of page

KILTA

Suomen viulunrakentajien kilta on yhdistys, joka edistää ja ylläpitää hyvää jousisoitinten rakennustaitoa Suomessa. Yhdistys on perustettu syksyllä 1999, ja siihen kuuluu nykyisellään  kymmenen jäsentä. Killan jäsenet edustavat korkeinta jousisoitinten rakennus- ja korjaustaidon asiantuntemusta maassamme. He ovat saaneet koulutuksensa joko ulkomaisissa viulunrakennuksen opinahjoissa tai oppisopimuksella Suomessa tai ulkomailla. Toiminta koostuu vuosittaisista tapaamisista, koulutustapahtumista sekä soitinnäyttelyiden järjestämisestä. 

THE GUILD

The Guild of Finnish Violin Makers was founded in Autumn 1999. The main purpose of the Guild is to promote and maintain high level of violin making in Finland. The members of the Guild represent the highest professional craftmanship on making and repairing stringed instruments in Finland. These makers have received their education in violin making institutes and workshops in our country and abroad. There are currently 10 members in the Guild. 

bottom of page